Memòria 2015 – Associació Antisida de Lleida

Ja podeu trobar al web la memòria 2015 de l’Associació Antisida de Lleida.

A hores d’ara, l’any 2015 queda lluny. Tot i així és interessant revisar les dades dels 12 mesos en què l’Associació Antisida de Lleida ha treballat en 2 àmbits diferents: el programa de prevenció i promoció per a la salut i el programa d’atenció a les persones.

Els programa de prevenció i promoció per a la salut promou accions de prevenció, sensibilització i conscienciació dirigits a la societat en general i en especial a col·lectius com dones, joves/adolescents, treballadors/es sexuals, homes que tenen sexe amb homes i LGTB, persones privades de llibertat, població immigrada, persones amb VIH/sida, famílies i professionals.

Els programa d’atenció a les persones s’encarrega de promoure accions i recursos per donar una cobertura integral al col·lectiu de persones afectades pel VIH i/o la sida i a persones que es troben en risc d’exclusió social. Els diferents serveis són: servei d’atenció social, el servei d’assessorament jurídic, serveis d’inclusió social, serveis d’inserció socio-laboral.


Des d’aquí volem agrair a totes les entitats que donen suport a l’Associació Antisida de Lleida i també a tots els voluntaris i voluntàries, socis, que fan possible que l’entitat sigui una realitat amb la seva ajuda i col·laboració.

Joan Fibla
President de l’Associació Antisida de Lleida