Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), empresa pública que gestiona l’Hospital Universitari de Santa Maria, ha signat avui un conveni de col·laboració amb la Fundació Antisida Lleida amb l’objectiu de millorar el benestar emocional de les persones afectades per trastorns mentals, addiccions i VIH.

Joan Fibla, president de la Fundació Antisida de Lleida, i Alfons Segarra, gerent territorial de GSS, han signat el conveni de col·laboració, mitjançant el qual GSS es compromet a vetllar activament per la cooperació entre els equips de professionals que tracten els pacients amb VIH i els professionals de la Fundació, facilitant el seu accés i promovent la seva integració. Per la seva banda, la Fundació actuarà com a unitat de suport als equips d’atenció a les persones afectades de VIH. Es prioritzarà la millora dels processos de treball, la simplificació dels tràmits, la transmissió de coneixements, la millora professional i l’optimització i aprofitament de recursos d’ambdues entitats.

Fotografia: Hospital Universitari Arnau de Vilanova / Hospital Universitari de Santa Maria