Política de Privacitat

 1. RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA
CIF: G-25261116
Adreça: C/ Nou, 14 bx
Tel. 973.26.11.11
e-mail: gestio@antisidalleida.org

 1. FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
“A la Fundació Antisida de Lleida tractem la informació que ens faciliteu, amb la finalitat de gestionar la relació assistencial, contractual i/o comercial que ens vincula amb els/les usuaris/es, socis/es, col·laboradors i proveïdors, amb les persones de contacte, estaments i organismes oficials, amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis encomanda, la comptabilitat, gestió laboral, xerrades, formació, així com qualsevol altre servei que des de la nostra fundació puguem oferir.”

Per quant temps conservarem les seves dades?
“Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, i/o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat de forma expressa.

 1. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
“La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació de serveis encomanda per l’usuari, encomanda al proveïdor i que uneix a ambdues parts, segons els termes i condicions que consten en el contracte de prestació de serveis.”
L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de la prestació del servei ens vincula.”

 1. DESTINATARI/ES

A quins destinataris/es es comunicaran les seves dades?
“Les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses/institucions, tret que vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les  empreses / institucions que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades. Per l’acompliment efectiu del servei prestat a l’usuari/a, les dades que ens faciliteu en aquesta condició seran cedides a estaments oficials, públics i /o privats, entitats, associacions, fundacions que col·laboren amb la nostra associació per poder complir amb el servei que li estem oferint.

 1. DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
“Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic a les dades que us hem proporcionat a l’apartat “1 Responsable”.

 1. PROCEDÈNCIA

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, en el cas en què hagi prestat el consentiment directament, o bé a través d’altres empreses / associacions / entitats amb les quals vostè manté una relació assistencial, laboral o contractual i del que existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la Fundació Antisida Lleida pugui obtenir i tractar les seves dades.

A continuació enumerem les dades que podem obtenir de vostè, en funció de la prestació de serveis que hagi contractat amb nosaltres, la qual cosa no significa que tinguem totes aquestes dades seves.
Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms, NIF/CIF, adreces postals o electròniques, telèfon.
 • Característiques personals.
 • Circumstàncies socials.
 • Acadèmiques i professionals.
 • Dades econòmiques, financeres i assegurances.
 • Dades de salut i vida sexual.

En compliment del que està establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens pugui arribar proporcionar mitjançant la complementació dels formularis inserits a la web, seran incorporats a una fitxer del qual l’Associació Antisida Lleida n’és propietari i que seran tractades amb estricta confidencialitat i per a portar a terme les peticions sol·licitades. Així mateix, li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/ Nou, 14 baixos de Lleida.

En compliment del que està establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem i vostè manifesta de forma expressa que desitja rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic sobre qualsevol tipus d’informació referent a la comarca i a les activitats promocionades per la Fundació Antisida Lleida.

Aquest lloc web conté enllaços a altres pàgines web. La Fundació Antisida Lleida no supervisa ni controla el contingut d’aquests, ni tampoc si recopilen o utilitzen dades personals de l’usuari. Per tant, no assumeix cap responsabilitat ni obligació pel tipus de material disponible i aconsella la lectura dels avisos legals específics de cada lloc web al qual s’accedeix.

Tots els continguts d’aquest lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font , són propietat intel·lectual de l’Associació Antisida Lleida o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.