ATENCIÓ SOCIAL

Allotjament Social

QUÈ ÉS?

Un servei d’acolliment residencial i d’habitatges socials amb caràcter temporal. Està destinat  a persones afectades pel VIH amb dificultats d’inclusió social i amb més alt grau de vulnerabilitat  que requereixen un determinat nivell d’organització i suport professional.

QUÈ OFEREIX?

Diferents tipus d’alternatives residencials en funció de la situació de risc d’exclusió social de la persona.

L’objectiu dels habitatges és treballar per assolir una autonomia personal i accedir al mercat de l’habitatge protegit o al mercat privat.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Concertant cita prèvia amb la persona responsable. Com?

PAS - Pis Acollida

Què és?

Recurs residencial de caràcter temporal per a persones amb VIH/Sida que es troben en situació de vulnerabilitat social i busquen estabilitzar la seva situació global.

 

Carta de serveis (clica)

 

Què ofereix?

Un espai on promoure i afavorir la integració psicosocial de la persona mitjançant el desenvolupament de les capacitats personals amb l’ajuda d’un equip professional.

 

Objectius

 • Millorar la qualitat de vida
 • Potenciar les habilitats i capacitats personals
 • Promoure la inserció social i laboral

 

Serveis

De l’equip professional i del mateix projecte del recurs:

 • Atenció integral individualitzada.
 • Cura de la salut física i emocional
 • Acompanyament socioeducatiu
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials
 • Acompanyament i orientació laboral
 • Dinamització social i cultural

De l’habitatge:

 • Espais amplis amb ventilació i llum natural
 • Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
 • Totalment equipat

PS - Pis de Suport

Què és?

Un habitatge compartit de caràcter temporal dirigit a persones que ja han sigut ateses al nostre pis d’acollida. Tot i haver avançat en el seu procés no tenen un grau d’autonomia suficient o els recursos per accedir a un habitatge.

 

Què ofereix?

 • Supervisió i suport professional
 • Lloguer assequible
 • Seguiment socioeducatiu
 • Acompanyament en la cerca d’habitatge

 

Objectius:

 • Treballar per la millora de l’autonomia
 • Facilitar la integració dels usuaris/àries a la comunitat
 • Mantenir i/o millorar l’estabilitat econòmica

PI - Pis Inclusió

Què és?

Un habitatge temporal per a famílies o unitats de convivència en risc d’exclusió social que es troben a mig procés d’arribar a una autonomia plena i que han realitzat un programa d’intervenció social previ. Mitjançant un suport socioeducatiu i unes condicions d’habitatge afavoridores es pretén  que les persones usuàries iniciïn una recerca d’habitatge digne i de caràcter més definitiu.

 

Què ofereix?

 • L’habitatge com a llar de la persona
 • Lloguer assequible
 • Suport als processos d’empoderament de la persona
 • Suport socioeducatiu
 • Assessorament en la cerca d’habitatge i els seus tràmits

 

Objectius:

 • Oferir un espai on aconseguir una estabilitat emocional i econòmica
 • Aconseguir un habitatge digne adequat a les necessitats de cada família i/o individu.
 • Potenciar la plena integració a l’entorn comunitari.