ATENCIÓ SOCIAL

Acompanyament a la Vida Autònoma

QUÈ ÉS?

Un servei d’acompanyament socioeducatiu i emocional destinat a les persones que necessiten un cert suport professional per poder viure de manera autònoma. És un projecte que pretén empoderar a aquelles persones que viuen o volen viure al seu domicili, la possibilitat de fer-ho de la manera més autònoma possible.

 

Aquest servei prioritza el tema de l’habitatge com a eina indispensable per la inserció sociolaboral integral.

QUÈ OFEREIX?

  • Reforçar tot el procés de recerca d’habitatge en les diferents modalitats: retorn a pis familiar, habitatge de lloguer, promoure unitats de convivència entre companys/es, habitació en pis compartit…
  • Facilitar mantenir-se autònoms/mes en la seva vida diària (organització i planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de convivència…)
  • Donar suport psicoafectiu.
  • Afavorir la inserció social i laboral mitjançant la proposta d’activitats ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de pertinença…)
  • Supervisar l’estat de salut i el seguiment mèdic.

COM S'HI POT ACCEDIR?

Concertant cita prèvia amb la persona responsable. Com?

 

És aconsellable portar la documentació relacionada amb la gestió que es vulgui fer i un document d’identificació (DNI, NIE, Passaport…) en el cas de la primera visita.