L’Associació Antisida de Lleida realitza prop de 50 proves de detecció ràpida de VIH i sífilis a la Universitat de Lleida

L’Associació Antisida de Lleida ha realitzat prop de 50 proves de detecció ràpida del VIH i sífilis aquesta setmana, dimecres 21 i dijous 22 d’abril, al Rectorat i a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. L’objectiu d’aquesta acció és acostar la prova gratuïta, ràpida i confidencial, i informar sobre la importància del test ràpid del VIH per permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.

Es recomanable que es facin la prova del VIH les persones que han tingut relacions sexuals amb penetració sense preservatiu amb una o diverses parelles de les quals desconeixen si estaven infectades o no, i també les que han tingut alguna infecció de transmissió sexual.

L’Associació Antisida de Lleida és una entitat no governamental que promou activament la prevenció de la salut afectivo-sexual en aquest àmbit i que incideix directament a aquelles persones que han pogut tenir una conducta de risc. És important poder oferir de manera confidencial i voluntària un tracte personalitzat i professional en la matèria.

Lleida, 23 d’abril de 2021

Arxius