L’Associació Antisida de Lleida ofereix un nou servei d’atenció en anticoncepció i sexualitat

L’Associació Antisida de Lleida ofereix des del mes de maig un nou servei d’atenció en anticoncepció i sexualitat als joves, tots els dimecres de 16.30 a 19.00 hores, a l’oficina del carrer Lluis Besa, 17 baixos, de Lleida. Davant les necessitats del col·lectiu jove en temes de promoció de la salut afectiva i sexual, l’associació ha posat en marxa aquesta consulta liderada per una infermera que atén consultes de manera personalitzada en temes de sexualitat, sentiments i relació amb els altres, mètodes anticonceptius, embaràs, VIH i altres infeccions sexualment transmissibles (IST).

Aquesta consulta específica s’afegeix dins del Servei d’Atenció al Jove, que duu l’entitat cada dilluns i dimecres per la tarda de 16:00 a 19:00. La integració d’aquesta especificitat dóna una coberta més àmplia als joves, amb l’objectiu d’oferir un espai pròxim i confidencial en tots els temes de prevenció i promoció de la salut en sexualitat i afectivitat.