L’Associació Antisida de Lleida ha realitzat 350 noves proves ràpides del VIH el 2015

L’Associació Antisida de Lleida ha realitzat 350 noves proves ràpides del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) de gener a octubre de 2015. Del total d’aquestes 350 proves, 3 han donat un resultat positiu en VIH i 9 en sífilis. “Els casos positius de VIH han sigut persones heterosexuals amb una mitjana d’edat de 30 anys. Per això, cal fer un èmfasi especial en el col·lectiu jove i promoure actituds positives en l’àmbit de la sexualitat” ha explicat el president de l’Associació Antisida de Lleida, Joan Fibla.

Fibla també ha destacat que “a nivell de Catalunya hi ha una incidència important de noves infeccions en el col·lectiu d’homes que tenen sexe homes”. En aquest sentit, l’Associació Antisida de Lleida compta amb un programa específic dirigit a aquest col·lectiu.

Estand ubicat al Campus Cappont de la Universitat de Lleida

Estand ubicat al Campus Cappont de la Universitat de Lleida

El president de l’entitat ha informat sobre la importància de recordar que actualment a Catalunya s’estima que al voltant de 30.000 persones estan infectades per VIH, tot i que moltes d’aquestes persones ho desconeixen. “Són persones que no coneixen la seva condició de seropositius i estan malmeten la seva salut i per altra banda, sense ser conscients, estan actuant com a disseminadors de la infecció” ha exposat Fibla. També ha recordat que cada cop estem més a prop de trobar la vacuna.

L’Associació Antisida de Lleida és l’única entitat no governamental que promou activament la prevenció de la salut afectivo sexual en aquest àmbit i que incideix directament a aquelles persones que han pogut tenir una conducta de risc. És important poder oferir de manera confidencial i voluntària un tracte personalitzat i professional en la matèria.

El 2014 es van realitzar un total de 490 proves ràpides de VIH. Gràcies als serveis sociosanitaris ubicats a les diferents comarques lleidatanes, professionals de l’entitat van poder realitzar un servei de proximitat als/les usuaris/es. Es tracta d’una prova senzilla, segura, ràpida i eficaç que confirma l’estat serològic d’una persona de manera anònima i confidencial. Consisteix en mesurar el nivell d’anticossos que genera l’organisme en resposta al virus mitjançant una mostra de sang, si el resultat és positiu s’ha de confirmar amb una prova més exhaustiva.

L’Associació Antisida de Lleida celebra avui 20 d’octubre el Dia de la Prova per fomentar i promoure la detecció precoç del VIH. “Lamentablement continua sent necessari mantenir la prova de detecció ràpida perquè continuen havent-hi infeccions”, ha explicat Fibla. L’objectiu de realitzar el test ràpid permet detectar el més aviat possible si una persona està infectada pel VIH i permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.

Tècnics de l'Associació Antisida de Lleida el Dia de la Prova

Tècnics de l’Associació Antisida de Lleida el Dia de la Prova