Col·laboració de la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank per renovar el material de descans del pis d’acollida

CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació ”la Caixa” ha mostrat el seu suport a la Fundació Antisida de Lleida per renovar el material de descans (matalassos i coixins) del pis d’acollida. “Gràcies a aquesta dotació podem fer una actuació molt necessària en un dels nostres recursos”, ha explicat el president de la Fundació Antisida de Lleida, Joan Fibla. L’entitat social ha rebut una col·laboració de 3.531€.

El pis d’acollida és un recurs residencial de caràcter temporal per a persones amb VIH/Sida que es troben en situació de vulnerabilitat social i busquen estabilitzar la seva situació global. És un espai on promoure i afavorir la integració psicosocial de la persona mitjançant el desenvolupament de les capacitats personals amb l’ajuda d’un equip professional.

La Fundació Antisida de Lleida és una entitat no governamental que promou activament la prevenció de la salut afectivo-sexual en aquest àmbit i que incideix directament a aquelles persones que han pogut tenir una conducta de risc. És important poder oferir de manera confidencial i voluntària un tracte personalitzat i professional en la matèria.