Més de 200 proves de cribratge ràpid de VIH i sífilis als campus de la Universitat de Lleida

La Fundació Antisida de Lleida ha realitzat 203 proves de cribratge ràpid del VIH i sífilis en tres dies a diferents facultats de la Universitat de Lleida, en el marc de la Setmana Europea de la Prova. L’objectiu d’aquesta acció és acostar la prova gratuïta, ràpida i confidencial, i informar sobre la importància del test ràpid del VIH per permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la transmissió del VIH.

En concret personal tècnic de l’entitat ha informat i realitzat les proves a la Facultat de Medicina, la Facultat de Lletres, el Campus Cappont, el INEFC Campus Lleida i el Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari.

Es recomanable que es facin la prova del VIH les persones que han tingut relacions sexuals amb penetració sense preservatiu amb una o diverses parelles de les quals desconeixen si estaven infectades o no, i també les que han tingut alguna infecció de transmissió sexual.

La Fundació Antisida de Lleida és una entitat no governamental que promou activament la prevenció de la salut afectivo-sexual en aquest àmbit i que incideix directament a aquelles persones que han pogut tenir una conducta de risc. És important poder oferir de manera confidencial i voluntària un tracte personalitzat i professional en la matèria.