Comunicat de l’Associació Antisida de Lleida en relació a l’informe de l’Oficina de Drets Humans de la Paeria de Lleida

Des de l’Associació Antisida de Lleida volem manifestar la nostra total coincidència amb les conclusions de l’informe de l’Oficina de Drets Humans de la Paeria de Lleida en relació a les mancances detectades en els espais d’atenció dels pacients VIH/sida.

Totes i cada una de les consideracions fetes en aquest informe han format part de les reclamacions fetes per la nostra associació en els darrers anys per la millora de l’atenció dels pacients. Si bé algunes de les nostres reclamacions han estat ateses, com l’increment en la dotació de personal mèdic i d’infermeria que atenen als pacients, la constitució d’un equip de treball multidisciplinari en l’àmbit del VIH/sida, l’acord de dispensació des de l’àmbit comunitari de la Profilàxi pre-exposició (PREP) a Lleida i l’adequació de la sala d’espera, la reivindicació d’un espai apropiat i digne per l’atenció dels pacients, que no comporti cap element de discriminació, encara continua ancorada en una provisionalitat que s’allarga massa en el temps.

Sens perjudici dels acords i compromisos assolits fins ara amb la Gerència de l’Hospital, les consideracions fetes en l’informe de l’Oficina de Drets Humans de la Paeria de Lleida, així com les reivindicacions fetes per la nostra o altres entitats per la millora de l’atenció dels pacients, necessiten una clara i prompta resposta que doni una solució definitiva a la problemàtica que, lamentablement s’ha perllongat massa anys.

Lleida, 20 de gener de 2021

Arxius