ACORD NACIONAL VIH: COMPLIMENT ARA O MAI

Amb motiu del primer aniversari de l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, pacte pioner a Catalunya i a Europa signat per tots els grups parlamentaris el 6 de març de 2014, el Comitè 1r de Desembre i les seves entitats membres demanem més compromís i accions que garanteixin el seu compliment per part de totes les institucions implicades.

perfil_AnivAcord
Avui fa un any que es va aprovar a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya el primer Acord Nacional per millorar l’abordatge del VIH/sida, un dels pocs consensuats per tots els grups parlamentaris durant l’actual legislatura, fruit de l’esforç de la ciutadania i de les entitats que treballen en l’àmbit de la salut i del VIH/sida. El Comitè 1r de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, va impulsar aquest diàleg al voltant de les polítiques relacionades amb la pandèmia i va encoratjat al Parlament, d’una banda, a posicionar-se sobre la problemàtica i els desafiaments que aquesta presenta pels propers anys i, d’altra, a vetllar per la sostenibilitat de les polítiques de prevenció i atenció del VIH i contra l’estigma relacionat, aconseguint un compromís explícit, real i desvinculat de vaivens de caire polític o econòmic.

Tanmateix, un any després, tot i els compromisos assumits tant a nivell de país, de Parlament, de Govern català i de les entitats, constatem que les acciones dutes a terme son encara insuficients: no tenim constància de la creació del Pla de Treball i estudi del VIH i les ITS dins la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya; tampoc no s’ha establert un Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH que hauria de liderar la Generalitat de Catalunya; el 2014 ha estat el primer any que no hi ha hagut un Pla d’acció enfront del VIH/sida: malgrat que hi ha un calendari de presentació, a data d’avui no hi ha una previsió real per poderho materialitzar i poder complir terminis; les entitats trobem a faltar el desenvolupament d’una Cartera de Serveis contempli diferents fórmules de col·laboració en què es tingui en compte la demostrada expertesa i trajectòria de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el camp de la prevenció i atenció del VIH a Catalunya durant els darrers 30 anys i que no ens deixi en la situació precària en la qual sovint ens trobem.

Malgrat aquestes mancances, la societat civil que composa el teixit associatiu relacionat amb la prevenció i atenció del VIH/sida aglutinada sota el paraigües del Comitè 1r de Desembre, continua demostrant la seva expertesa i qualitat mitjançant un treball diari i sostingut fent seu els compromisos de l’Acord Nacional. Tot i que el final del 2014 va ser dramàtic (incompliment de pagaments, un model d’atenció a les persones fonamentat en criteris que no prioritzen la qualitat, etc.), les entitats ens vam comprometre a seguir treballant pel manteniment dels nostres serveis a les persones i hem seguit apostant pel desenvolupament d’un Pla Estratègic intern que considerem més que mai imprescindible.

Així mateix, hem mantingut la nostra lluita contra l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb el VIH i el desenvolupament de les actuacions pertinents tant per informar i sensibilitzar la ciutadania com per atendre persones afectades, demanant en nombroses ocasions que es posin en marxa les reunions que podrien donar fruits a aquest pacte assumit a l’Acord Nacional. Mantenim també el nostre compromís amb la promoció de l’accés universal a la salut a Catalunya defensant una atenció sanitària de qualitat per a tots i totes, independentment de la seva situació administrativa, el seu origen o qualsevol altre element que hagi pogut esdevenir un factor d’exclusió. Aquest compromís però sovint no ha comptat amb el suport del propi CATSALUT que segueix posant entrebancs que fan que les entitats haguem d’esmerçar esforços personals i recursos propis per tal de donar solucióa una situació que a Catalunya no està encara resolta.

En definitiva, les entitats membres del Comitè atenem a milers de persones mitjançant
programes que abasten des d’accions educatives i formatives o atencions individualitzades i grupals fins a accions de sensibilització o recerca i investigació, programes sense dubte imprescindibles per fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma relacionat.

Sota el lema: “Acord Nacional VIH: compliment ara o mai” volem expressar la nostra voluntat que aquest instrument basat en l’experiència, l’expertesa i la història comuna però orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte a les polítiques que fan front a la pandèmia del VIH a casa nostra sigui una realitat i es basi en accions tangibles respecte a la garantia dels drets humans i eficaces pel que fa a les dotacions tècniques. L’incompliment de l’Acord després d’un any no pot deixar a la societat catalana impassible: ara o mai hem d’actuar i garantir amb recursos personals i tècnics que l’Acord es compleixi.

Considerem, així doncs, que entre tots i totes, mitjançant el treball comunitari i la voluntat política, podem donar una resposta informada, eficaç i sensibilitzada davant els reptes que el tractament, la prevenció i la lluita contra l’estigma i discriminació associades amb el VIH/sida comporten. El país no pot viure de promeses ni de bones intencions; ens calen fets: ARA o MAI.