Memorial de la Sida 2017

Recull d’imatges del Memorial de la Sida 2017, 26 de maig 2017