L’Associació Antisida de Lleida obté la declaració d’utilitat pública

Els principals avantatges d’obtenir la declaració radica en la possibilitat d’obtenir més recursos econòmics i les donacions gaudiran d’avantatges fiscals

L’Associació Antisida de Lleida ha obtingut recentment la declaració d’utilitat pública per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, segons s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’obtenció de la declaració d’utilitat pública permet a les associacions gaudir d’uns drets i complir unes obligacions. Ambdues estan regulades per una normativa específica.

El principal avantatge d’obtenir la declaració radica en els beneficis per a l’entitat com la possibilitat d’obtenir més recursos econòmics i, en contrapartida, es demana una major transparència i control econòmic. A més, les donacions que es facin a l’associació podran gaudir d’avantatges fiscals.

Per a més informació: https://www.antisidalleida.org/ca/web/associacio/presentacio