L’Associació Antisida de Lleida alerta del repartiment de preservatius caducats a Lleida ciutat

L’entrega de material profilàctic ha d’anar acompanyada d’un servei d’assessorament i atenció personalitzada

L’Associació Antisida de Lleida alerta del repartiment de preservatius caducats (amb la data de caducitat tapada amb un retolador) per la ciutat de Lleida en el dia d’avui al carrer Major. Aquest material en mal estat ha de tirar-se i no utilitzar-se en cap cas.

L’Associació Antisida de Lleida aconsella que el repartiment de material profilàctic ha de fer-se per personal expert i sempre acompanyat d’un servei d’assessorament i atenció personalitzat. Els preservatius han de tenir la data de caducitat ben visible i han d’estar homologats per la Unió Europea.

L’Associació Antisida de Lleida ofereix l’espai de salut, tots el dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores on s’informa i assessora sobre aquells temes relacionats amb la sexualitat i l’afectivitat.