Es demostra l’alta eficàcia d’un nou fàrmac contra el VIH

Iniciem el blog de l’Associació Antisida de Lleida amb una noticia positiva publicada a la Fundació Lluita contra la Sida.

L’estudi, conegut amb el nom de Flamingo,  s’ha publicat a la revista científica The Lancet, una de les més prestigioses del món. Hi han participat professionals de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i de la Fundació Lluita contra la Sida, juntament amb altres investigadors nacionals i internacionals.

S’hi demostra l’alta eficàcia d’un nou fàrmac contra el VIH que ja està aprovat als EUA, a Canadà, a Austràlia i a Europa, i que a Espanya està en procés d’autorització i comercialització.

APUNT SOBRE EL TRACTAMENT ANTIRETROVIRAL:

Els fàrmacs es classifiquen en diferents famílies en funció de quin mecanisme utilizen per a     bloquejar el cicle d’infecció. Habitualment, el tractament antiretroviral es composa de 3 fàrmacs de 2 famílies diferents. En persones que inicien el tractament per primera vegada la combinació sol ser:

  • 2 inhibidors de la retrotranscriptasa (RT) anàlegs de nucleòsid: la retrotranscriptasa és una de les mol·lècules que forma el VIH i facilita la conversió de l’ARN (el material genètic del retrovirus) en ADN perquè pugui infectar les cèl·lules diana del cos humà. En funció de si el fàrmac bloqueja la formació de la cadena d’ADN incorporant-hi una nova molècula anomenada nucleòsid, o si es tracta d’un fàrmac que actua sobre l’enzim, el fàrmac és conegut com a inhibidor de la retrotranscriptasa anàleg de nucleòsid o no anàleg de nucleòsid, respectivament.
  • Un tercer fàrmac, que pot ser:
  1. Un inhibidor de l’RT no anàleg de nucleòsid, com efavirenz per exemple.
  2. Un inhibidor de la proteasa, l’enzim encarregat de sintetitzar les proteïnes virals. Per exemple, el fàrmac anomenat darunavir.
  3. Un inhibidor de la integrasa* com ara el raltegravir. Els fàrmacs d’aquesta família actuen bloquejant la replicació del VIH evitant la integració del material genètic del virus en el de les cèl·lules del sistema immunitari humà.

 

El dolutegravir pertany a la família dels fàrmacs *inhibidors de la integrasa, que poden ser utilitzats com a tercer fàrmac en una teràpia combinada. Estudis recents ja havien demostrat que la seva eficàcia era superior a la de  l’inhibidor de l’RT no anàleg de nucleòsid efavirenz, i similar a la d’altres inhibidors de la integrasa amb l’avantatge de no presentar resistències, fenomen molt habitual amb fàrmacs d’aquesta família. Quan el VIH infecta l’organisme, desenvolupa mutacions de manera molt ràpida, fet que el fa resistent als fàrmacs: aquest és un dels principals obstacles per a l’eficàcia del tractament.

A l’estudi Flamingo, el dolutegravir es compara amb l’inihidor de la proteasa darunavir, mostrant-se superior una vegada més tant a nivell de tolerància com d’eficàcia. A més, corrobora que, fins al moment, en els pacients que comencen tractament per primera vegada, no s’ha observat aparició de resistències.

Davant els resultats obtinguts, dolutegravir es perfila com a millor tercer fàrmac en la teràpia combinada. Segons Bonaventura Clotet, que és el primer autor de l’article, “l’estudi impactarà en la pràctica clínica, posicionant els inhibidors de la integrasa com la primera línia de tractament”.

En l’estudi Flamingo han participat 484 pacients de 64 centres de recerca d’Europa, EUA, Xile i Puerto Rico. Espanya va ser el segon país, per darrere dels EUA, que més pacients va incloure en l’estudi.

Link a l’article de The Lancet.